मराठवाडा इतिहास परिषद, औरंगाबाद

41 वे Online राष्ट्रीय अधिवेशन दि. 07 व 08 जानेवारी 2022 यशवंतराव चव्हाण कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सिल्लोड, ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

आजादी का अमृत महोत्सव

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय सिल्लोड येथे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाव्दारे आजादी का अमृत महोत्सव निमित्त दि.16/10/2021 रोजी रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले.