सूचना–हॉलतिकीट

सूचना
वरिष्ठ महाविद्यालयातील बी.ए.,बी. कॉम.बी.एस्सी.,बी.एस्सी. संगणकशास्त्र व बी एस्सी.बायोटेक F.Y., S.Y. T.Y.- P-13 ,P-14 ,P-18 च्या अभ्यासक्रमाच्या (Regular/Fresh & ATKT/Repeater) च्या सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की नोव्हेंबर- 2022 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेचे परीक्षा हॉलतिकीट विद्यापीठाकडून उपलब्ध झालेले आहेत तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी वरील लिंक वर जाऊन परीक्षा चे हॉलतिकीट डाऊनलोड करावे याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. S.Y. & T.Y विद्यार्थ्यांनी ओळखपत्र ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत तरी सर्व विध्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *