शिष्यवृत्ती

महाविद्यालयांमध्ये 2020-21 मध्ये इयत्ता बारावी मध्ये शिकत असलेल्या शिष्यवृत्ती धारक (SC, ST, VJNT, OBC, & SBC )विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, ज्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावीची टीसी काढायची आहे त्यांनी ऑनलाईन शिष्यवृत्ती फॉर्म भरण्याचा यूजर आयडी व पासवर्ड सोबत घेऊन यावा.

                   प्राचार्य